המכתב שנשלח לראש הממשלה ולאחרים

05.07.2005

סימוכין: דו"ח לרון http://users.tapuz.co.il/forums/laron-x.pdf

לכבוד:

מר אריאל שרון

ראש הממשלה ושר הרווחה

לשכת ראש הממשלה ירושלים

רחוב קפלן , ירושלים

כבוד ראש הממשלה שלום רב.,

הנדון: בקשה להקפאת/שינוי דו"ח וועדת לרון

בהמשך למכתב קודם שהופנה אל כבודו, ולא נתקבלה תגובתו.
אנו פונים לכבודו בשנית. קבוצה של אזרחים,בעיקר אנשים עם מוגבלויות, הגולשים באינטרנט בפורטל תפוז בפורום "זכויות ומגבלות (נכים) 286 " , נסערים מהמלצות הדו"ח הנ"ל.

וועדת לרון אמורה הייתה להמליץ מסקנות בעקבות שביתת הנכים הגדולה וזאת לאחר דיון ארוך ולמידה
של 3 שנים. ציבור הנכים ציפה שבמסקנות הדו"ח תהיה התייחסות והמלצה לשיפור בתנאי המחייה ושיקום, המלצה אמיתית לפתרון השתלבות גאה ועצמאית בחברה תוך מחיקת טעויות העבר,פתרונות יצירתיים
ליציאה לעבודה, התייחסות אמיתית לנושא שוויון הזדמנויות תוך שימת דגש על אפליה מתקנת לטובת ציבור הנכים הכלליים. לצערנו, בגלל הצפנה, סודית וחיסיון מוחלט של הדו"ח מעיני הציבור, ארגוני הנכים וציבור
בעלי המגבלה אנו זיהינו את ההשלכות ההרסניות שהביא דו"ח הוועדה באחור של שלוש שנים.

כל רצוננו לחיות חיים בכבוד, בזכות ולא בחסד. חיים של עצמאות כלכלית באחריות עצמית.אלו ההשלכות שזיהינו מקריאת הדו"ח:(מצורף ניתוח ענייני של דו"ח וועדת לרון).

הוועדה הפכה לכלי להרעת תנאים, קיצוץ בקצבאות, קיבוע רעות חולות, בדיקות כושר עבודה על פי גחמות פקידי המל"ל ובעיקר מלחמה בהגדרה מוטעית- "פרזיטים ועלוקות" לטובת תקציב המדינה. מבחינה
תפיסתית אומרת הוועדה שרובינו מהווים נטל על החברה!

ציטוט מהצהרת הקו העקרוני המנחה של הוועדה,ע`פ עמ` 38 :
" הגדלת ההכנסה הכוללת לנכים" , והקטנת הקצבאות וההוצאה הציבורית. להקטין את נטל ההוצאה הציבורית על תשלום הקצבאות. יש לצפות שהשינוי המוצע לא יגדיל את סכום הקצבאות,אלא יפחיתו את הקצבאות משמעותית .

וייעוד הוועדה למעשה הוא לקצץ בתקציבים , להפחית את "הנטל" על הממשלה, לאלץ אותנו לעבוד בכל תנאי,במקום להיתמך על פי צרכינו האובייקטיביים.

כל זאת בכסות מטייחת של מילים יפות ונכונות, שעם כל אחת ואחת מהן אנו מסכימים עם כל הלב.

נמצאו סתירות פנימיות בדו"ח עצמו ומשמעויות כפולות המהוות איום על כל הקצבה הבסיסית לבעל מגבלה קשה מובטל או עובד. מצב שעלול להשאיר בעלי מגבלה רבים ללא קצבה / עבודה / בחוסר כל ! בפועל
נידונים בעלי מגבלה רבים לחיים בחרפת רעב!

מסקנות:
מתוצאות הדו"ח מסתמן נזק בלתי הפיך לשנים. בפועל נסיגה של 15 שנה אחורנית, תפיסה נפסדת וניצול "שיקום" של בעל מגבלה לצורך קיצוץ בקצבאות והרעה בתנאים הסוציאלים. דו"ח הוועדה החסר כל ביטוי
מעשי, משמש כעת (עם חותמת הגומי של "מטה מאבק הנכים"), לקטסטרופה בלתי אנושית, בכייה לדורות
ונזק ענק לכל ציבור בעלי המגבלה. נזק בלתי ניתן לחזרה!

בוועדה ישבו "נציגי הנכים" למרות שאיש לא בחר בהם! (אולי מינוי ממשלתי שנבע משאיבתם פנימה
בהשפעת התקשורת של השביתה הגדולה). בפועל איש לא נתן בידיהם את הזכות לחרוץ גורל ציבור
שמונה כ-10 אחוז מהאוכלוסייה ובכך לגרום לנזק בלתי הפיך לדורות. הממשלה בראשותך הזדרזה שלא
במודע להעביר מסקנות הוועדה להליכי חיקוק.

לצערנו הרב , כל עורך דין מתחיל יכול להבין שהועדה פעלה בניגוד לאינטרס בעלי המגבלה והארגונים
המייצגים אותם!

לאור כל אלו אנחנו דורשים :

1 מינוי הוגן של אנשים עם מוגבלויות בהשכלה של עו"ד לפחות, בעלי מגבלה המצויים
המצויים בזכויות אנשים עם מוגבלויות כמו:עו"ד השופט עודד פסנזון, עו"ד השופט
אהרון פרקש, עו"ד עומר יעב"ץ ארגון בזכות וישנם עוד.

2. להחיל בוועדות המעקב שעומדות לקום נציג שיבחר ע"י ארגוני הנכים אקדמאי
מומחה בשיקום עם דגש על תעסוקה.

3. וועדות המשנה שתקומנה, חייבות להחיל מקצוענים בעלי מגבלה הבקיאים בתחום
אותן הוועדות שתקומנה.

4. הוצאת הוועדות הרפואיות מידי המוסד לביטוח לאומי לגוף עצמאי.

5. אבטחת שכר מינימום ללא תנאים גם אם התעסוקה באמצעות חברות ועמותות "קש".

6. ביטול המושג נכה חדש ונכה ותיק! קשיי הנכות פוגעים בכולם באופן שווה. ללא
הבדל. גם מי שבריא כיום יכול מחר להצטרף לציבור בעלי המגבלה.

7. קצבה גם למי שמלאו 60 שנה ומעלה. הנכות אינה נעלמת בגיל זקנה….תוצאותיה
אף מחמירות לעיתים עם העלייה בגיל.

8. השבת אפשרות הבחירה בין קצבת נכות לקצבת זקנה, הגבוהה מביניהם.

9. המשך הסדר קבלת אבזור רפואי במשרד הבריאות.

10.ריכוזיות יתר במשרד העבודה והרווחה תהיה אסון.

11.ספר פרופילים עדכני מידי שנה שיכלול את כל המוגבלויות האורטופדיות
הנוירולוגיות וכל המחלות החדשות! (דוגמא: ספר הפרופילים של צה"ל).

12.נציבות השיוויון לאנשים עם מוגבלויות וארגון "בזכות", יהיו מיוצגים בכל הוועדות
ושותפים להחלטות. יש להוסיף תקציב וכוח- אדם לנציבות השיוויון, ל-בזכות כדי
שיעמדו במשימות.

13.הקמת ארגון יציג תכלול בראשו נציגי ארגונים בכל חמשת התחומים העיקריים כמו:
עיוורים, חירשים, רפי נפש. ילדים,מחלות כלליות (שאינן מיוצגות כלל ).
אנשים יבחרו בקפידה רבה ויהיו מקובלים על כל הארגונים. בעלי השכלה אקדמאית
רצוי משפטית, כלכלית, שיקומית אקטוארים רופאים בריאות הנפש מרפאים בעיסוק
ובעיקר בקיאים בתחום הלקויות והמל"ל. לשקול גם החלת נציג מארגונים יציגים כמו
נכי צה"ל נפגעי עבודה פעולות איבה, כדי לפעול בשיתוף פעולה להטבת זכויותינו
ועיגונן בחוק שלא ישתנה מ-ממשלה לממשלה.
(מסתמן מהדו"ח פגיעה בארגונים יציגים כמו נפגעי עבודה, נכי צה"ל ,נפגעי פעולות
איבה, נפגעי הנאצים ועוד)!

14.סיוע ברכישת השכלה גבוהה (עד תואר שני לפחות) לכל נכה שעומד בדרישות
האקדמאיות לבעלי השכלה גבוהה יש הרבה יותר אפשרויות לתעסוקה בכלל
(ובשכר ממוצע ומעלה בפרט).

15.בכל הוועדות ישותף נציג ציבור בעל מגבלה בתחום בו תעסוק הוועדה.

אנא, אדוני ראש הממשלה,

עצור בבקשה את ההליכים שיביאו לפגיעה קשה בציבור רחב של אנשים עם מוגבלויות !

אנחנו מבקשים את הזכות לחיות בכבוד, בזכות ולא בחסד, כפי שקבע חוק שיוויון הזדמנויות!

בכבוד רב,

אזרחים הגולשים בפורום זכויות ומוגבלות (נכים) 286באתר תפוז

מצורף קישור אל הפורום

מצורף קישור למסקנות אנשי מקצוע ואחרים לדו"ח

דואר למענה: נמחקו כי השתתנו

disabled@walla.co.il לציין בנושא –דו"ח וועדת לרון יולי 2005

גדעוני-משקיף אום

אבי סלומה

זהר שחר

אבנר עורקבי

עותקים:

גב` ציפי לבני, שרת המשפטים elivni@knesset.gov.il

ח"כ שאול יהלום, יו"ר ועדת העבודה והרווחה syahlom@knesset.gov.il

ד"ר דינה פלדמן, נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלויות

KerenK@Justice.gov.il

פ` דב גולברגר, מנכל משרד העבודה ויו"ר הועדה המייעצת. פקס`025632541

יגאל בן- שלום , מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, רח` ויצמן 13 ירושלים

מר אריה אבנרי, יו"ר עמותת אומ"ץ,
ח"כ נסים דהן – יו"ר השדולה לשילוב אנשים עם מוגבלויות,

ח"כ רוני בר-און, rbaron@knesset.gov.il

ח"כ רן כהן, rbaron@knesset.gov.il

השופט בדימוס לרון

ארגון בזכות, mail@bizchut.org.il

ארגונים:

1. הגג של ארגוני הנכים יו"ר מר מרדכי וירשובסקי. מנכ"ל, עו"ד עמנואל
גמליאל רח פרישמן 57 ת"א.

2. איל"ן , בית אברהמס רח` יצחק אלחנן 2 תל אביב. ת.ד. 16643תל- אביב 61166 3. אקים רח` פנחס רוזן 69 תל-אביב 69410 4. המרכז לעיוור רח` דוד חכמי 10 תל-אביב 67778 למשלוח מכתבים:

5. אח"א-אגודת החרשים רח` בן יהודה 23 קומה 4 ירושלים ירושלים 91042
6. אנו"ש- העמותה הישראלית לבריאות הנפש רח` שלום 29 ת.ד. 4326 7. ארגון נפגעי עבודה. יו"ר אבי עמידור, רחוב רינס 6 תל-אביב 64381

8. ארגון נכי צה"ל. יו"ר משה מטלון רח` שמואל ברקאי 49 ת.ד. 39262
אפקה תל- אביב 61392

9. ארגון נפגעי טרור ופעולות איבה lharar@zahav.net.il

10. ארגון נפגעי הנאצים,

================================

השגות קריטיות לדו"ח הוועדה הציבורית לענייני נכים / דו"ח וועדת לרון

מסקנות שעולות מדו"ח וועדת לרון.

1. קיצוץ דרסטי, מכוון, מוצהר והרסני בקצבאות בעלי המגבלה, שלא היה עובר בדרכים
מקובלות בכנסת או בחקיקה !

2. "תמרוץ" ל- "אלפי " בעלי מגבלה לצאת לעבודה בשכר זעום לא ריאלי (כמו עובד
קבלן) גם לאזרחים "בריאים" איננו ריאלי, כאשר בפועל נגרם קיצוץ של עשרות
אחוזים בקצבה. כל זאת על גב מוגבל קשה, שמצליח איכשהו לשפר במעט את רמת
חייו הקיומית המשפילה מהשתכרות בגובה הקצבה (1800 ש`ח), (כל שקל נוסף
מחסל את הקצבה לגמרי) במקום להביא את הקצבה לאזור גובה שכר המינימום
לפחות ולא נמוך מכך, כאשר בהכנסה הכללית גלומות גם כל הוצאות הנלוות לצרכיו
המיוחדים של האדם הנכה ! …

3. הרעת תנאים , וקיצוץ חדש בקצבה גם לבעל מגבלה שעד כה השתכר מתחת לגובה
הקצבה – כ 1800 ₪ ! מעבר לשיטת שיערוך הקצבה על פי טבלאות השתכרות ,
ועקרון "דיסריגארד" , שמקצץ את הקצבה הבסיסית מ-1800 ₪ ל- 1200 ₪
למועסק בשכר של אפס ₪ לחודש !

4. איום חדש אכזרי בדמות "וועדת שיקום" מטעם המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) ,
שתתפקד למעשה כלשכת תעסוקה ! תחליט בהתאם לגחמותיו של פקיד לשבט או
לחסד, אם בעל מגבלה קשה מסוגל או לא מסוגל לעבוד. בהתאם, תגזול גם את
הקצבה הבסיסית, שמשמעו, בחוסר כל ! זאת, לעומת הקריטריונים האובייקטיביים
שהונהגו עד כה בשיטת "דרגת אי הכושר" ו "השכר הקובע". מכיוון שנכה זכאי גם
לדמי אבטלה ככל אזרח , אם הוא כמובטל / מפוטר, יקבל מעתה שני גופי אכיפה
לבחינת יכולת העבודה, שלא כאזרח "בריא". שני הגופים הם במסגרת המל`ל
אבל ממחלקות שונות. 1. מחלקת אבטלה, 2. מחלקת נכות.
החלטות הוועדות עלולות להיות סותרות. בכך , לגרום בתאום
אפשרי ביניהם להחמרה ואפליה מול כל אזרח "בריא"!

5. " לא יחולו שינויים בסכומי הקצבאות" עמ` 40 .
הוועדה החליטה שלא יחול שינוי בגובה הקצבה לשנים !
הוועדה קבעה שההצמדה תישאר למדד ( כמעט שלילי
לאחרונה…) במקום לשכר המינימום ???

6 . במקום אחד כתוב בפרוטוקול "שאם נפוטר עד תקופה של
שנתיים בעבודה, נהיה זכאים לקבל אוטומאטית את הקצבה
בחזרה ללא וועדה. במקום אחר כתוב שאם אנחנו לא נעבוד,
נקבל וועדה שיקומית ופקיד, שיחליטו אם אנחנו מסוגלים לעבוד
או לא.
וועדה זאת רשאית לגזול את הקצבה…אלא אם עבדנו כבר שנתיים
ופוטרנו , מין הסתם יקבע שאנחנו מסוגלים לעבוד…ולכן לא נקבל
קצבה ! אוטומאטית

7 . אחרי שנתיים , אם פוטר מהעבודה , יאולץ בעל המגבלה לעבור
וועדה רב מקצועית כתנאי להחזרת הקצבה, או חלקה , שנגרע
בעבר. וועדה תבדוק שוב את כושר העבודה של המוגבל.
אחרת, אין שום הגיון בקיומה. מכיוון שעבד שנתיים במשכורת
סבירה עד גבוהה יחסית, הוא צפוי לדחייה, הורדת אי הכושר
באופן כמעט וודאי ואבוד זכויותיו והקצבה !
כל אלו מהווים מלכוד קשה ! …

8. יצירת מושגים חדשים ומעוותים לבעלי מגבלה. הפרדה מוגבלים "וותיקים" או
מוגבלים "חדשים". פצצת זמן מתקתקת ואפליה בכל קריטריון אפשרי, אופי
מגמתי ברור מניעת קצבאות לזכאים.

9. הוועדות הרפואיות נשארות במסגרת המל`ל, למרות ניגוד אינטרסים מובהק וחמור
ביותר במצב הקיים, כמצוין בדו"ח. הוועדות חייבות להתבצע באמצעות גוף
אובייקטיבי מקצועי עצמאי. מתבקשת הוצאה מהקפאה של הצעת החוק בנושא
הועדות הרפואיות.

10.עוד הישג לאוצר – הורדת סכום הפטור ממס הכנסה בחצי!
מ – 40000 ₪ ל – 21000 ₪ . כיצד הורדה פוגעת זו מתקשרת ל"קידום בעלי
מגבלה ושילובם בחברה" ? ! ! !… נכים שמתפרנסים בכבוד וקיימו את המטרה
עיקרית של האוצר בהקשר של הדו"ח (שילוב הנכים בעבודה) ייאלצו לרדת ברמת
חייהם באלפי שקלים בחודש.

סיוע בביטוח לאומי וזכויות נכים-חינם


אודות ethy abrahamy

הידע, הוא טיפה באוקינוס. החיים קצרים. גם בהתניידות בכסא גלגלים השמים אינם הגבול. בבלוג,רשמים מטיולי,מדע,מתכונים,בעלי חיים,מוזיקה קלאסית,ספרים ועוד. ברוכים הבאים! לשנה החדשה לקחת את כל ימי השנה לנקות אותם היטב מ-קנאה,שנאה,גזענות,קמצנות,אגואיזם, רוע לב,דמעות תנין,מחלות ועוד. הקדישו בכל יום שליש לעבודה והיתר לשמחה וחדוות חיים. תוסיפו לזה כפות גדושות של אופטימיות,מנה גדושה של אמונה ב-אני מאמין שלכם, מעט נתינה,ויהיה לכם יום נפלא
פוסט זה פורסם בקטגוריה אמירות ואחרים,, בעלי מגבלה(נכים),, דוח לרון - ראש הממשלה,, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.